جمعه 22 فروردين ماه سال 1399         
پورتال معاونت آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
کارشناسان آموزش

تاریخ ارسال : 1395/02/27  |  نويسنده :   |  بازدید: 2048  |  گروه خبري : 10

 

 

            نام:     خانم یوسفی

  مسئوليت:      کارشناس رشته های : کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

                        کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی

                        کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

                        کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل

                        کارشناسی پیوسته اقتصاد بازرگانی

                        کاردانی ناپیوسته امور گمرکی

                        کاردانی ناپیوسته امور بانکی

تلفن تماس:      داخلی 2519

             نام:       خانم سیاح طاهری

  مسئوليت:       کارشناس رشته های : کاردانی پیوسته تربیت بدنی

                         کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی

                         کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی

                         کارشناسی پیوسته حسابداری

تلفن تماس:       داخلی2513

             نام:         خانم مهمدی

   مسئوليت:        کارشناس رشته های :  دکتری زبانشناسی همگانی

                           دکتری الهیات

                           کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

                           آموزش زبان تمامی مقاطع

                           زبان و ادبیات عرب تمامی مقاطع

                           کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی

 تلفن تماس:       داخلی2520

             نام:    خانم سلطانی زاده

  مسئوليت:       کارشناس رشته های :  کارشناسی پرستاری

                         کارشناسی مامایی

                         کاردانی پیوسته گرافیک

                         کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

تلفن تماس:       داخلی2515

            نام:       خانم کاوه گویی

  مسئوليت:       کارشناس رشته های : کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری

                         کارشناسی ناپیوسته حسابداری

                تلفن تماس:       داخلی 2552

            نام:    خانم  شرفی

  مسئوليت:       کارشناس رشته : کارشناسی پیوسته حقوق

              تلفن تماس:       داخلی 2551

             نام:        خانم ادریس پور

   مسئوليت:        کارشناس رشته :کاردانی پیوسته معماری

                           کارشناسی نا پیوسته معماری

                           کارشناسی پیوسته معماری

                      تلفن تماس:         داخلی 2569

            نام:          خانم ماضیان نژاد

  مسئوليت:        کارشناس رشته : کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

                          کارشناسی پیوسته مکانیک خودرو

                          کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

                           کارشناسی ناپیوسته عمران    
                         کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

تلفن تماس:        داخلی 2574

            نام:          خانم عظیمی

  مسئوليت:         کارشناس رشته : کاردانی پیوسته  الکترونیک

                           کاردانی ناپیوسته الکترونیک

                           کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

                           کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق

                           کارشناسی پیوسته  مهندسی برق

تلفن تماس:         داخلی2572

            نام:         خانم اثنا عشری

   مسئوليت:         کارشناس رشته های :کارشناسی پیوسته عمران - عمران                                                          

تلفن تماس:          داخلی 2570

           نام:              خانم کاظمی

 مسئوليت:             کارشناس رشته های  : کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

                              کاردانی  ناپیوسته علمی کاربردی کامپیوتر

                              کارشناسی ناپیوسته مهندسی  تکنولوژی کامپیوتر

تلفن تماس:           داخلی 2571

            نام:             خانم  امانی

  مسئوليت:            کارشناس رشته های : کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی

                              کاردانی پیوسته شیلات
                              کارشناسی پیوسته شیلات      

 تلفن تماس:           داخلی 2573

 

پرسش و پاسخ    |    نقشه سایت    |    آلبوم عکس    |    اخبار سایت

تمامی حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان می باشد.