شنبه 10 اسفند ماه سال 1398         
پورتال معاونت آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
آئین نامه ها

 

آئین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی

 

آئین نامه ضوابط کارگزینی اعضای هیات علمی

 

آموزانه

 

آئین نامه جدید تخلفات اعضای هیات علمی

 

آئین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

 

دستورالعمل ارسال پرونده های ارتقای اعضای هیات علمی

 
پرسش و پاسخ    |    نقشه سایت    |    آلبوم عکس    |    اخبار سایت

تمامی حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان می باشد.